กิจกรรม & CSRรถยนต์ในประเทศ

ปี65 รถไฟฟ้ามาแรงเว่อร์ ยอดจดทะเบียนทะลุ 2หมื่นคัน พุ่งพรวดกว่า 274%

51views

 

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ช่วง 12เดือนของปี 2565 หรือเดือนมกราคม – ธันวาคม 2565 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน 20,815 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ธันวาคมปีที่แล้วร้อยละ 274.64 โดยแบ่งเป็น

• รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 9,643 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ร้อยละ 395.78
o รถยนต์นั่งจำนวน 9,584 คัน
o รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คนจำนวน 54 คัน
o รถยนต์บริการธุรกิจ 5 คัน
• รถกระบะ รถแวนมีทั้งสิ้น 30 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ร้อยละ 130.77
• รถยนต์สามล้อรับจ้างมีทั้งสิ้น 227 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ร้อยละ 427.91
o รถยนต์รับจ้างสามล้อจำนวน 199 คัน
o รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลจำนวน 28 คัน
• รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 9,915 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ร้อยละ 184.91
o รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 9,912 คัน
o รถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 3 คัน
• รถโดยสารมีทั้งสิ้น 976 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ร้อยละ 1,218.92
• รถบรรทุกมีทั้งสิ้น 24 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ร้อยละ 2,300

ช่วงเวลาเดียวกันปี 2564 ยังไม่มีการจดทะเบียน
• รถกระบะและรถแวนมีจำนวน 1 คัน เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันปี 2564
• รถจักรยานยนต์มีจำนวนทั้งสิ้น 9,023 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2564 ร้อยละ 4.99
o รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมีจำนวน 9,007 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2564 ร้อยละ 4.87
• อื่นๆ
o รถโดยสารมีจำนวนทั้งสิ้น 2 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2564 ร้อยละ 100
o รถบรรทุกมีจำนวนทั้งสิ้น 1 คัน เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันปี 2564

ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท PHEV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท PHEV มีจำนวนทั้งสิ้น 42,415 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 36.19 โดยแบ่งประเภทได้ ดังนี้
• รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 42,415 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 36.19
o รถยนต์นั่งมีจำนวน 42,352 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2564 ร้อยละ 36.25
o รถยนต์บริการธุรกิจมีจำนวน 40 คัน เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันปี 2564
o รถยนต์บริการทัศนาจรมีจำนวน 20 คัน เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันปี 2564
o รถยนต์บริการให้เช่ามีจำนวน 3 คัน ซึ่งช่วงเวลาเดียวกันปี 2564 ยังไม่มีการจดทะเบียน