อสังหาฯ

อสังหาฯ

“บิ๊กตู่”มอบสัญญาเช่า “โครงการบ้านเช่าราคาพิเศษ”

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” พร้อมส่งมอบสัญญาเช่าให้กับผู้ได้สิทธิเช่าโครงการเคหะร่มเกล้า 2 และโครงการเคหะลาดกระบัง 2 จำนวน 50 คน โดยมี นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายณัฐพงศ์  พันธเกียรติไพศาล...
อสังหาฯเศรษฐกิจ

การเคหะฯ รุก “เช่าทั่วไทย” เริ่มต้น 999 บาท

การเคหะแห่งชาติมอบของขวัญปี 2563 ให้กับพี่น้องประชาชน จัดแคมเปญ “เช่าทั่วไทย” 10,000 หน่วย ทั่วประเทศ เริ่มต้นเพียง 999 บาท เปิดจองสิทธิเช่าผ่านระบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ดร.ธัชพล...
อสังหาฯ

การเคหะฯทดลองระบบ Big Data คาดใช้งานปี 63

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำฐานข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์ในรูปแบบ Big Data ให้เห็นเป็นรูปธรรม พร้อมจะเร่งดำเนินการทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ Big Data ให้สมบูรณ์ภายในปี 2563 ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า สถานการณ์ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน คนไทยยังประสบปัญหาการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ...
อสังหาฯไลฟสไตล์

ดุสิตจับมือซีพีเอ็น เปิดตัว “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค”มิกซ์ยูส 3.6 หมื่นล้าน

‘ดุสิต’ จับมือ ‘ซีพีเอ็น’ เปิดตัว “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” มิกซ์ยูสระดับโลกมูลค่า 3.6 หมื่นล้านใจกลางกรุงพลิกโฉมกรุงเทพฯ สร้าง “ซูเปอร์คอร์ซีบีดี” สู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่  ชูแนวคิด Here for Bangkok ตำนานบทใหม่แห่งสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ เชื่อมย่านสำคัญของเมือง ดุสิตธานี...
อสังหาฯ

บุญถาวรจับมือเซ็นทรัลโฮม ผุด “บุญถาวร โคราช”

นายสิทธิศักดิ์ ทยานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด เปิดเผยว่า บุญถาวรเปิดให้บริการมากว่า 40 ปี ปัจจุบันขยายสาขาไปกว่า 15 สาขาทั่วประเทศ โดยในปีนี้ตั้งเป้าขยาย สาขาไม่ต่ำกว่า 5 แห่ง ซึ่งสาขาแรกในโมเดลรูปแบบแฟรนไชส์ของปีนี้ คือ บุญถาวร...
อสังหาฯ

การเคหะฯโชว์ผลงานเด่นครบรอบ 46 ปี

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)  เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 46 ปี การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 734,183 หน่วย ประกอบด้วย โครงการบ้านเอื้ออาทร 279,977 หน่วย โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด (ปรับปรุงชุมชนในที่ดินเดิมและจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่) 233,964 หน่วย โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน 165,723 หน่วย โครงการเคหะข้าราชการ 50,708 หน่วย โครงการสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2,374 หน่วย โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ 845 หน่วย โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 จำนวน 334 หน่วย และโครงการแก้ไขวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ 258 หน่วย สำหรับผลประกอบการของการเคหะแห่งชาติในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา มีผลกำไรสุทธิ 1,713 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2560 ที่ทำผลกำไรสุทธิได้ 1,143 ล้านบาท คิดเป็น 49.86 % และย้อนหลังไปในปีงบประมาณ 2559 ทำกำไรสุทธิได้ 572 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีกำไรสูงขึ้น 100 % ส่วนปีงบประมาณ 2562 ตั้งเป้ากำไรสุทธิไว้ 1,374 ล้านบาท ซึ่งผลประกอบการในไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) ทำกำไรสุทธิเบื้องต้น 328 ล้านบาท การดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติเดินตามกรอบแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมีผลงานไฮไลท์หลายโครงการที่สามารถตอบโจทย์ของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานต่างๆ ของรัฐได้เป็นอย่างดี...
อสังหาฯ

การเคหะฯ ย้ำ ! รื้อแฟลตดินแดงเก่าไร้ผลกระทบ

การเคหะแห่งชาติเร่งรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศร่าง TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างดำเนินก่อสร้างโครงการฯ ในเร็วๆ นี้ นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า  ขณะนี้ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการดำเนินการรื้อถอนอาคารแฟลต 18 – 22 เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารใหม่ ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัท แก่นนคร คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ปัจจุบันมีความคืบหน้าการรื้อถอน 15%โดยมีมาตรการป้องกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง โดยได้มีการติดป้ายเตือนเขตพื้นที่อันตรายและล้อมรั้วบริเวณรอบอาคารเพื่อไม่ให้ประชาชนหรือผู้สัญจรผ่านไปมาเข้ามาในบริเวณพื้นที่รื้อถอนอาคาร รวมทั้งมีการฉีดน้ำเป็นระยะๆ เพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปในอากาศ และที่สำคัญการรื้อถอนอาคารไม่มีผลกระทบใดๆ กับอาคารบริเวณใกล้เคียงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงไม่ต้องวิกังวลใดๆ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้นักสังคมของการเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 เพื่อชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานโครงการฯ เป็นรายห้อง (Knock Door) ให้กับผู้อยู่อาศัยอาคารแฟลตที่ 9 – 17, 23 – 32 และ 63 – 64 พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลการอยู่อาศัยตามข้อมูลการสำรวจเดิมเมื่อปี 2559 จำนวน 1,160 หน่วย (เด็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ และครอบครัวขยาย) พร้อมยืนยันสิทธิเช่า (เช่าอาคารใหม่/รับเงินชดเชย) เพื่อสรุปข้อมูลทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งหากกำหนดวันลงพื้นที่ได้แน่นอน การเคหะแห่งชาติจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันอีกครั้ง...
อสังหาฯเศรษฐกิจ

ทุ่มกว่า 4หมื่นล้านผุด“ตฤณ นครา”เมดิคัล รีสอร์ทที่เชียงราย

ตฤณ นครา ทุ่มงบ 4หมื่นล้าน นำธงนักลงทุนนานาชาติผุดโปรเจ็คยักษ์ “ตฤณ นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล” เนรมิตพื้นที่ กว่า 3,139ไร่ พัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสนจ.เชียงราย ภายใต้แนวคิด “เมืองแห่งความสุข”เล็งผุดเมดิคัล รีสอร์ท  พร้อมแลนด์มาร์ก เสาธงชาติไทยสูงที่สุดในโลก นายตฤณ นิลประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตฤณ อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัดเปิดเผยว่าเชียงแสนเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางยุทธศาสตร์สูงในหลากหลายมิติ จากที่รัฐบาลได้กําหนดให้จังหวัดเชียงรายคือหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ประกอบกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทย 4.0”หรือ Tourism Innovation Thailand 4.0 ที่มุ่งสนับสนุนให้เชียงรายเป็น “เมืองแห่งการค้าการลงทุน การเกษตรและการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสเพราะการเปิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสนเป็นการขยายโอกาสให้เด่นชัดขึ้น เนื่องจากเชียงแสนมีที่ตั้ง ณ จุดยุทธศาสตร์ของแนวรอยต่อพรมแดน3 ประเทศ ทั้งตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของแนวเขตระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) ซึ่งมีการพัฒนาโครงการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมเพื่อความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศจากประเทศจีนทางตอนใต้สู่ประเทศไทยผ่านเมียนมา และสปป.ลาวดังนั้น การยกระดับทั้งสามอำเภอของเชียงรายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาครัฐฯ ก็มีการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัว(Infrastructure & facilities) ไว้หลายด้านทั้งด้านการคมนาคมเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อด้านการขนส่งนานาชาติในระดับภูมิภาค ด้านสิทธิประโยชน์ในด้านการลงทุน การเงิน และศุลกากร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของตฤณ นคราฯ ได้เผยเพิ่มเติมถึงศักยภาพด้านอื่นๆของเชียงแสนว่า “เชียงแสนตั้งอยู่ในแนวรอยต่อดินแดนของ 3 อารยธรรมที่มีการสืบทอดกันมายาวนาน ได้แก่ ประเทศไทย เมียนมา และสปป.ลาวนอกจากนี้ยังมีอารยธรรมชนเผ่าที่หลากหลายที่สุดของภูมิภาคนี้อีกทั้งยังมีธรรมชาติและภูมิประเทศที่สวยงาม มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ผู้คนเป็นมิตร อีกทั้งมีแม่นํ้าโขงไหลผ่านอำเภอเชียงแสนแล้ว และเนื่องจากเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโยนกซึ่งเป็นยุคแรกของประวัติศาตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของไทย เชียงแสนจึงยังมีความโดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์ มีมรดกทางโบราณสถานและวัฒนธรรมที่งดงาม ทำให้เชียงแสนวันนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยังบริสุทธิ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้นักลงทุนชาวต่างชาติมองเห็นความโดดเด่นและดึงดูดความสนใจด้านการลงทุน” “ตฤณ นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล” ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจากหลากหลายประเทศ อาทิ มาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุน ฮ่องกง-จีน สหรัฐอเมริกาเป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASEAN)โดยโครงการฯ...
อสังหาฯเศรษฐกิจ

การเคหะฯจับมือแบงค์กรุงไทยให้สินเชื่อผู้ประกอบการอสังหาฯ

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับธนาคารกรุงไทยจัดพิธีลงนามความร่วมมือการร่วมดำเนินกิจการโดยวิธีการสนับสนุนโครงการภาคเอกชนโดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ ดร.ธัชพลกาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้มีแหล่งเงินกู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนเป็นอีกหนึ่งภารกิจของการเคหะแห่งชาติภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับการเคหะแห่งชาติใน 3 รูปแบบ คือ โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จะดำเนินงานในรูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Investment) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  ส่วนโครงการที่มีมูลค่าโครงการต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท จะดำเนินงานในรูปแบบโครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Operation) และโครงการร่วมสนับสนุนภาคเอกชน (Joint Support) ตามพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ และระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วยการสนับสนุนโครงการ ทั้งนี้ โครงการร่วมสนับสนุนภาคเอกชน (Joint Support) การเคหะแห่งชาติจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและบริหารจัดการงานก่อสร้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาความเป็นไปได้ด้านการตลาด ความเหมาะสมทางกายภาพ และการเงินการลงทุน อีกทั้งประสานงานกับสถาบันการเงินของรัฐในการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยในการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ การร่วมดำเนินกิจการโดยวิธีการสนับสนุนโครงการภาคเอกชนระหว่างธนาคารกรุงไทยและการเคหะแห่งชาติขึ้น โดยเป็นการร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อสานพลังประชารัฐสามฝ่าย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานเชิงนโยบายของรัฐบาล สู่การปฏิบัติจริงที่เป็นรูปธรรมเพื่อประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุนบุคลากรระหว่างองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการพัฒนาโครงการ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ให้ความสำคัญในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐ รวมทั้งการเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง การลงนามในครั้งนี้ ธนาคารจะให้การสนับสนุนสินเชื่อกัผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปพัฒนา (Pre Finance) โครงการต่างๆ...
อสังหาฯเศรษฐกิจ

การเคหะฯ เตรียมที่อยู่กว่า 1.5 หมื่นหน่วยร่วมโครงการบ้านล้านหลัง

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ขานรับโครงการบ้านล้านหลังของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมนำที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท พร้อมเข้าอยู่ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 กว่า 15,000 หน่วย มาให้ประชาชนได้จับจอง ช่วยให้ประชาชนได้มีบ้านเป็นของตนเอง ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างถ้วนทั่ว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม จึงได้พัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนสามารถรับภาระได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำ “โครงการบ้านล้านหลัง” ภายใต้กรอบวงเงินรวม 60,000 ล้านบาท โดยเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ แบ่งการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยออกเป็น 3 เฟส ซึ่งการเคหะแห่งชาติมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สำหรับเฟสแรก ได้เตรียมที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการเคหะชุมชน และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า (TOD) ซึ่งพร้อมเข้าอยู่อาศัยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 จำนวน 15,663 หน่วย มาให้ประชาชนได้จับจอง พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษและสินเชื่อตามเงื่อนไขของธนาคาร ส่วนการดำเนินงานในเฟสที่ 2 การเคหะแห่งชาติพร้อมที่จะทำความร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการนำที่อยู่อาศัยมาจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ และเฟสที่ 3 การเคหะแห่งชาติมีแผนดำเนินงานที่จะทำโครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Operation) และโครงการร่วมสนับสนุนภาคเอกชน (Joint Support)  โดยจะขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่งคาดว่าจะประกาศเชิญชวนภาคเอกชนยื่นข้อเสนอได้ภายในเดือนกันยายน 2561...
1 2
Page 1 of 2