กิจกรรม & CSRเศรษฐกิจ

มโหฬาร ! ปี 65ไทยส่งออกยานยนต์โกย 9.73แสนล้านบาท ขยายตัวกว่า 7%

225views

 

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมแถลงข่าวเปิดเผยว่า เดือนมกราคม – ธันวาคม 2565 ไทยมีการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 1,000,256 คัน โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 4.28 และมีมูลค่าการส่งออก 619,348.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ร้อยละ 10.37
• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 43,826.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ร้อยละ 5.43
• ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 202,686.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ร้อยละ 1.54
• อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 28,454.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ร้อยละ 16.59
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม – ธันวาคม 2565 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 894,315.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ร้อยละ 8.18
ส่งนรถจักรยานยนต์ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2565 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 1,034,840 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 7.13 โดยมีมูลค่า 73,728.91 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 2.97
• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 2,859.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 17.05
• อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 2,463.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 14.46
รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – ธันวาคม 2565 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 79,051.76 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ร้อยละ 1.84
เดือนมกราคม – ธันวาคม 2565 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 973,367.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 7.29