กิจกรรม & CSRเศรษฐกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ลงนามความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือทางวิชาการ”

269views

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าจัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการความร่วมมือทางวิชาการและมอบทุนการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากคุณวิรยศ พฤธากรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนาม ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้ากับ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม โดยมี คุณรุ่งโรจน์ ขันชะลี ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า และคุณณรงค์ชัย บัณฑิตวรภูมิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัดเป็นผู้ลงนามความร่วมมือ เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม Camry บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เข้าร่วมการฝึกงานที่ บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ที่วิทยาลัยฯ รวมถึงมีโอกาสเข้าทำงานที่ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรมหลังจบการศึกษา ซึ่งในพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม ได้มอบเครื่องยนต์ดีเซล 1GD จำนวน 5 เครื่อง เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนอีกด้วย

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )

จำนวน 3 สาขางาน ได้แก่

1. สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ

2. สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์

3. สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

พิเศษในปีนี้ วิทยาลัยยังเปิดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์อีกด้วย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 9 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน