กิจกรรม & CSRเศรษฐกิจ

บอร์ดอีวี ไฟเขียวหนุนมาตรการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า EV3.5 คาด ปี 73 ดันไทยขึ้นแท่นฮับภูมิภาคและขึ้นท็อป 10ของโลก

210views

(1 พ.ย. 66) นายกฯ เศรษฐา ประชุมบอร์ดอีวีนัดแรก ไฟเขียวมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 (EV3.5) ในช่วง 4 ปี (2567-2570) ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขยายตัวต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

มาตรการ EV 3.5 รัฐจะให้เงินอุดหนุน ดังนี้

>>รถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่ 50 kWh อุดหนุน 50,000 – 100,000 บาท/คัน

สำหรับขนาดแบตเตอรี่ต่ำกว่า 50 kWh จะได้รับเงินอุดหนุน 20,000 – 50,000 บาท/คัน

>รถกระบะไฟฟ้าราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่ 50 kWh จะได้รับเงินอุดหนุน 50,000 – 100,000 บาท/คัน

>รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 150,000 บาท ขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่ 3 kWh จะได้รับเงินอุดหนุน 5,000 – 10,000 บาท/คัน

นอกจากนี้ ที่ยังขยายเวลาจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิตามมาตรการ EV 3 จากเดิมที่ต้องจดทะเบียนภายในวันที่ 31 ธ.ค. 66 ให้ขยายเวลาเป็นต้องจำหน่ายภายในวันที่ 31 ธ.ค. 66 และต้องจดทะเบียนภายในวันที่ 31 ม.ค. 67

พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย 30@30 หรือยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปี 73 ผลักดันไทยขึ้นแท่นฮับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค และ 10 อันดับแรกของโลก